Επιλέξτε τη γλώσσα σας

CCDOC header

ΕΔΙΠ

Τηλέφωνο: (+302610) 997902, 962902

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.quantum.chem.upatras.gr/faculty/makris

Ο Κωνσταντίνος Μακρής είναι ο υπεύθυνος του υπολογιστικού κέντρου και διαχειριστής του ιστοτόπου της Υπολογιστικής-Κβαντικής Χημείας, καθώς και διαχειριστής του επίσημου ιστοτόπου και του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Χημείας.

Επίσης έχει τη διαχειριστική ευθύνη όλου του δικτύου του Τμήματος Χημείας καθώς και επίβλεψη των υπολογιστικών συστημάτων της βιβλιοθήκης και της αίθουσας πολυμέσων.